Vi har fått leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd för att utveckla nätverket Regional Matkultur Småland med finansiering från EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling