Regional Matkultur Småland

Din vägvisare till den småländska maten

Kriterier för medlemskap i Regional Matkultur Småland

Allmänt:


Godkända företag ska aktivt marknadsföra och utveckla småländsk mat och vara goda ambassadörer för Regional Matkultur Småland och Regional Matkultur i hela Europa.

Företag inom följande matsektorer kan ansöka om medlemskap:


• Primärproducenter inom jordbruk, trädgård, jakt och fiske

• Livsmedelsförädlare och mathantverkare

• Gårdsbutiker, grossister och detaljister

• Restauranger, caféer och serveringar Företaget ska vara registrerat och verka i Småland samt följa gällande svensk lagstiftning.

För att bli godkänd ska företaget ha småländsk anknytning:


Det innebär att företagen ska hantera produkter som är:

• Odlade, producerade eller fångade i Småland och/eller

• Är en tydlig del av traditionell småländsk matkultur

För respektive sektor gäller dessutom följande:


Företagen får endast använda varumärket i samband med produkter som uppfyller kriterierna för regional produktion i respektive kategori. Som regionalt ursprung godkänns varor från angränsande landskap om de är lika lokala som småländska.


Primärproducenter:


Ska producera sina råvaror i Småland och ska kunna beskriva för kund hur de producerats.Livsmedelsförädlare och mathantverkare:


Merparten av råvarorna ska normalt komma från Småland, men kan i undantagsfall produceras på annan plats om produkten har en tydlig anknytning till småländsk matkultur och det huvudsakliga förädlingsvärdet härstammar från regionen.Gårdsbutiker:


Ska profilera sig med råvaror och förädlade produkter som har sitt ursprung i Småland.Grossister och detaljister:


Huvuddelenavprodukternaochstörredelenavförädlingsvärdetskahärröra från Småland.Restauranger, caféer, serveringar:


Ska alltid kunna erbjuda minst en måltid där huvuddelen av råvarorna och huvuddelen av förädlingsvärdet härrör från regionen och/eller har en tydlig historisk anknytning till Småland.


För att synliggöra regionala måltider/rätter, ska de markeras med Regional Matkultur Smålands logotyp. Detta kan ske i meny eller på till exempel informationsblad/-tavla.


Ska aktivt arbeta med att utveckla sin användning av regional- och lokalproducerade råvaror.

Ska sträva efter att alltid kunna svara på kundernas frågor om alla råvarors ursprung.

Då varje medlemsföretag genom det gemensamma varumärket inte bara marknadsför sig själv utan även Småland, det europeiska nätverket och alla andra företag som är med i nätverket, är ovan angivna kriterier absoluta krav. Skyltarna och rätten att använda logotypen ägs av Regional Matkultur Småland och detta material återkallas om företaget ej uppfyller kriterierna.